0988.528.699

NHÀ GỖ DÂN GIAN – LÀM NHÀ GỖ TRUYỀN THỐNG – 0988528699 – 0916568996

  • Tên công trình: Công trình thi công nhà anh Sơn tại xã Xuân Áng, Hạ Hoà, Phú Thọ
  • Đia chỉ thi công: xã Xuân Áng, Hạ Hoà, Phú Thọ
  • Hạng mục thi công: Thi công nhà gỗ truyền thống

Hình ảnh thi công