0988.528.699

NHÀ GỖ DÂN GIAN – LÀM NHÀ GỖ TRUYỀN THỐNG – 0988528699 – 0916568996

  • Tên công trình: Công trình thi công tại Ngõ 6 thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, Thanh Chì, Hà Nội
  • Đia chỉ thi công: Ngõ 6 thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, Thanh Chì, Hà Nội
  • Hạng mục thi công: Thi công nhà gỗ truyền thống

Hình ảnh thi công